ร่วมส่งน้ำมันกับเรา

Become Our Partner

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครพาร์ทเนอร์ร่วมส่ง

1. เอกสารประจำรถขนส่ง

  • สำเนาทะเบียนรถ
  • ใบอนุญาตประกอบการฯ 12 ทวิ
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ

2. เอกสารพนักงานขับรถ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบอนุญาติขับขี่
  • สำเนาบัตรอบรมพลังงาน และอบรมขนส่ง